Powrót do góry

Konferencja "Wykluczenie: przeznaczenie czy wybór"

Aktualności

Podziel się:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie oraz Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej.
Konferencja ta, w swych założeniach, ma być okazją do dyskusji nad istotnymi problemami społecznymi, stworzeniem kompendium wiedzy na temat niełatwych sytuacji życiowych prowadzących do wykluczania w wielu obszarach życia. Wykluczanie jako problem społeczeństw oscyluje wokół krytycznych sytuacji życiowych człowieka, definiowane jest wciąż na nowo w zmieniających się kontekstach cywilizacyjnych, kulturowych i w konsekwencji też politycznych. Tym bardziej potrzebna jest podejmowana wciąż na nowo wieloaspektowa refleksja i dyskusja nad znaczeniem i konsekwencjami tego splotu. Celem konferencji jest zobrazowanie istniejącego problemu wykluczania, wskazanie przyczyn tego zjawiska, jego skali oraz następstw. Wiodącym celem konferencji jest przedstawienie propozycji przeciwdziałania zjawisku wykluczania, a ponadto ma w swoim założeniu charakter naukowo-szkoleniowy. Skierowana jest do pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, studentów i studentek, a także przedstawicieli instytucji zajmujących się wspomnianą problematyką. W obrady Konferencji, oprócz wystąpień plenarnych wpisano sesję posterową, prezentującą dorobek pracowników, studentek i studentów Uczelni oraz warsztat pt. „W(y)łączeni – jak towarzyszyć chorym na raka w ich chorobie. Integracja vs alienacja”.

kasiamoja_2.jpg

Konferencja odbędzie się na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 128 od godziny 9:00 do 16:00.

07-12-2017