Powrót do góry

Zaproszenie dla firm do organizacji staży zawodowych, realizowanych w ramach projektów unijnych

Aktualności

Chciałbyś przyjąć studenta na staż? Szukasz kogoś, kto wspomoże działania poszczególnych działów Twojej firmy? Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do współpracy Przedsiębiorców zainteresowanych organizacją płatnych staży zawodowych, finansowanych w ramach projektów unijnych. 
 
Celem projektów jest wzrost praktycznych kompetencji zawodowych studentów z kierunków: INFORMATYKA INŻYNIERSKA, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA i PSYCHOLOGIA W BIZNESIE poprzez realizację wysokiej jakości PROGRAMÓW STAŻOWYCH obejmujących organizację 16-tygodniowych staży.
Szukamy firm z sektorów: 
- dla kierunku Informatyka Inżynierska: firmy sektora IT,
- dla kierunku Inżynieria Zarządzania: przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, transportowe, spedycyjne, centra logistyczne, ośrodki badań i kontroli środowiska, zakłady utylizacji, wydziały planowania przestrzennego w jednostkach administracji publicznej i samorządowej, jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza i umiejętności organizacyjne, analityczne, projektowanie i optymalizacja procesów,
-dla kierunku Psychologia w Biznesie: przedsiębiorstwa posiadające działy: organizacji i zarządzania, rozwoju, zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi klienta, marketingu, media.
 
Staże trwają 16 tygodni, w łącznym wymiarze czasowym: 360 – 480 godzin.
Najważniejsze informacje:
Zakres zadań wykonywanych na stażu musi być związany z kierunkiem studiów i określony indywidualnym programem. 
Student otrzyma comiesięczne stypendium stażowe wypłacane przez WSB ze środków UE POWER – firma nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
Przyjmujący na staż (firma) może jednorazowo przyjąć na staż maksymalnie 10 stażystów, przy czym każdy Opiekun stażu może mieć przydzielonych maksymalnie 2 Stażystów. Opiekun musi mieć co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku zgodnym z programem stażu. Dodatkowo firma może otrzymać refundację kosztów związanych z opieką nad stażystą.
Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowane pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Nabór na staże jest ciągły do momentu wyczerpania miejsc stażowych.
 
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Biuro Karier i Praktyk
ul. Ratajczaka 5/7, 
Marta Borowiecka-Drygała
tel. 61 655 32 72
05-02-2018
Podziel się: