Powrót do góry

Seminarium- Edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z Autyzmem i zespołem Aspergera

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na seminarium dotyczące  edukacji i rozwoju dziecka z Autyzmem i zespołem Aspergera.

Seminarium odbędzie się 26 lutego w godz. 16.00-18.00 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaninu przy ulicy Ratajczaka 5/7, sala 205Podczas seminarium poznacie Państwo odpowiedzi na takie pytania jak :

  • W jakich obszarach doskonalić swój warsztat by być skutecznym nauczycielem dziecka z autyzmem?
  • W jaki sposób budować skuteczne systemy motywacyjne: co zrobić, żeby dzieci z autyzmem aktywnie uczestniczyły w naszych lekcjach?
  • Jak zaplanować i usystematyzować zajęcia w kontekście specyficznych wymagań dzieci ze spektrum autyzmu.
  • Czym różni się zaburzenie komunikacji u dzieci ze spektrum od zaburzeń komunikacji dzieci z innymi zaburzeniami?
  •  Dlaczego należy rozwijać komunikację w kontekście definicji komunikacji funkcjonalnej?
  • W jaki sposób rozwój umiejętności komunikacji wpływa na redukcję zachowań niepożądanych?
  •  Dlaczego orientacja funkcjonalna jest kluczowa w pracy z dziećmi ze spektrum?
     

Seminarium poprowadzi Pani Magdalena Kaźmierczak, pedagog, analityk zachowania, założyciel i dyrektor kliniczny Pyramid Educational Consultants w Polsce, certyfikowany terapeuta i trener metody PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Zainteresowania zawodowe kieruje na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza w pracy z dziećmi z autyzmem. 

Seminarium jest całkowicie bezpłatne, a po jego zakończeniu otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu.  Prosimy o zapis poprzez poniższy formularz 

 

button-formularz.jpg

 

Z godnie z przepisami § 15 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji w przypadku przedszkoli, szkół i placówek specjalnych dla uczniów z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i uczniów z autyzmem w normie intelektualnej kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela posiadają osoby, które mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki (kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w tym typie szkoły lub placówki), a ponadto ukończyły studia wyższe, zakład kształcenia nauczycieli, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, czyli w przypadku dzieci z autyzmem kierunek Edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z Autyzmem i zespołem Aspergera.

 

14-02-2018
Podziel się: