Powrót do góry

Konferencja HR W BIZNESIE - zapisy 25.10.2018

Formularz zapisów na konferencję
HR W BIZNESIE. Human Relations
25.10.2018
WSB w Toruniu

Prosimy o dokonanie przelewu opłaty konferencyjnej w wysokości 290 zł brutto na rachunek BS Toruń nr konta 80 9511 0000 0007 8009 2000 0100

Wybierz warsztaty
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC NA WARSZTATACH, O UDZIALE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ DOKONANIE OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Zastrzegamy sobie prawo odwołania konferencji i warsztatów w przypadku małej liczby zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po dniu 2.10.2018r. Organizatorzy nie będą dokonywać zwrotów wpłat.

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  przy  ul. Młodzieżowej 31a, więcej informacji
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl/iod@wsb.bydgoszcz.pl

Jestem świadoma/świadom, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.