Studia I i II stopnia 0 zł wpisowego do 30 maja

Powrót do góry

Dlaczego uczelnia biznesu?

W szybko zmieniającym się świecie, stawiającym coraz to nowe wyzwania, warto zainwestować w swoją przyszłość i nie pozwolić pozostawić się w tyle. Uczelnia biznesu umożliwia zrozumienie procesów gospodarczych i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wyrabia umiejętność interpretacji zjawisk biznesowych i społecznych, co jest jedną z podstawowych kompetencji zawodowych każdego człowieka sukcesu.

masz_to_w_czesnym1.jpg

Uczelnię biznesu wyróżnia:

  • biznesowo sprofilowana oferta kierunków studiów
    (Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość) uzupełniona o praktyczne kierunki o dużym potencjale rynkowym (Turystykę i Rekreację, Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
  • oferta dostosowana do potrzeb związanych z rozwojem kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery w ramach kształcenia ustawicznego (lifelong learning), a co za tym idzie – rozwój oferty studiów I stopnia, II stopnia, studiów podyplomowych
  • praktyczny charakter studiów – podstawą nauki w uczelni biznesu jest umiejętne, dynamiczne łączenie teorii i praktyki, dlatego do uczestnictwa w projektowaniu programów studiów zapraszani są przedsiębiorcy, a w procesie kształcenia wykorzystywane są innowacyjne technologie i praktyczne formy zaliczeń i egzaminów
  • wsparcie przedstawicieli świata biznesu i ich obecność na zajęciach, wykładach gościnnych i targach pracy
  • wprowadzenie do programu studiów zajęć i form kształcenia ukierunkowanych na rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia
  • bogata oferta działań dodatkowych wspierających studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy i funkcjonowania na nim: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, oferty stażu oraz praktyk krajowych i zagranicznych, a także specjalistyczne szkolenia
  • praktyczne i profesjonalne podejście do obsługi administracyjnej studentów, zaczerpnięte z rozwiązań biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form internetowych
  • uznanie studenta i jego potrzeb za punkt wyjścia do kształtowania oferty, programów studiów i sposobu obsługi, co przejawia się w otwartości na opinie studentów dotyczące uczelni oraz w ciągłym monitorowaniu losów absolwentów.

grafiki-torun-3.jpg

Dlaczego WSB?

misja.png

 

8 powodów, dla których powinieneś wybrać studia w Wyższej Szkole Bankowej

masz_to_w_czesnym1.jpg

 

Bogata oferta edukacyjna
Zaplanuj ścieżkę kariery z Wyższą Szkołą Bankową. Możesz wybierać spośród 4 kierunków na studiach I stopnia,  kontynuować naukę na studiach II stopnia i rozwijać kompetencje na studiach podyplomowych.

 

Praktyczny program nauczania
Jako uczelnia biznesu stawiamy na praktykę. Programy nauczania konsultowane są z przedstawicielami poszczególnych branż, aby jak najlepiej odzwierciedlić realia gospodarcze. Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe podczas staży i praktyk, a uczelniane Biuro Karier organizuje dodatkowe szkolenia i warsztaty.

 

Dobra organizacja
W Wyższej Szkole Bankowej cenimy Twój czas.  Zajęcia mają formę warsztatów i case studies, dzięki którym szybciej przyswoisz wiedzę. Platforma Moodle umożliwi Ci dostęp do notatek i niezbędnych materiałów dydaktycznych on-line.

 

Nowoczesność
Innowacyjne rozwiązania w Wyższej Szkole Bankowej to nie tylko Extranet i Moodle, ale także Wi-Fi w budynkach Uczelni oraz kioski internetowe, dzięki którym w każdej chwili możesz połączyć się z Internetem.

 

Wiarygodna Uczelnia
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu to nie pojedyncza Uczelnia działająca w danym regionie. WSB w Toruniu to szkoła wyższa należąca do największego holdingu edukacyjnego w Polsce, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB-Akademia, który posiada swoje placówki w 11 miastach: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Toruniu.

Twój kapitał na studia
Studia w uczelni biznesu możesz potraktować jako inwestycję w swój rozwój zawodowy. W WSB dokładamy starań, aby poniesiony przez studentów koszt był jak najmniejszy. Dzięki elastycznemu systemowi opłat sam decydujesz, kiedy i jak chcesz płacić za studia. Różnorodne stypendia pozwalają ograniczyć wydatki na czesne.

 

Dyplom zagranicznej uczelni
Uczelnia daje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu – WSB i Coventry University (Wielka Brytania) lub IPAC Group School of Management w Annecy (Francja). Taki dyplom to Twój dodatkowy atut na rynku pracy.

 

Uznana Marka
Podejmując naukę w Wyższej Szkole Bankowej możesz liczyć na to, że dyplom ukończenia studiów będzie rozpoznawalny nie tylko przez pracodawców.  Bankowa to Uczelnia, która co roku zajmuje jedno z najwyższych miejsc w rankingach. Jest nagradzana za jakość świadczonych usług. Ponadto, aktywnie uczestnicząc w życiu gospodarczym regionu i kraju, jest rozpoznawalna wśród polityków oraz przedstawicieli biznesu.
06.png

Aktualności i wydarzenia

Sprawdź aktualne promocje

Studia I stopnia

Promocja - studia I stopnia

Studia II stopnia

Promocja - studia II stopnia z podyplomowymi
Promocja - studia II stopnia bez podyplomowych

Studia podyplomowe

Promocja - studia podyplomowe