Studia I i II stopnia 0 zł wpisowego do 30 maja

Powrót do góry

Dlaczego uczelnia biznesu?

W szybko zmieniającym się świecie, stawiającym coraz to nowe wyzwania, warto zainwestować w swoją przyszłość i nie pozwolić pozostawić się w tyle. Uczelnia biznesu umożliwia zrozumienie procesów gospodarczych i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wyrabia umiejętność interpretacji zjawisk biznesowych i społecznych, co jest jedną z podstawowych kompetencji zawodowych każdego człowieka sukcesu.

Uczelnię biznesu wyróżnia:

  • biznesowo sprofilowana oferta kierunków studiów (Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Logistyka, Administracja) uzupełniona o praktyczne kierunki o dużym potencjale rynkowym (Turystykę i Rekreację, Stosunki Międzynarodowe, Politologię)
  • oferta dostosowana do potrzeb związanych z rozwojem kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery w ramach kształcenia ustawicznego (lifelong learning), a co za tym idzie – rozwój oferty studiów I stopnia, II stopnia, studiów podyplomowych i Master of Business Administration (MBA)
  • praktyczny charakter studiów – podstawą nauki w uczelni biznesu jest umiejętne, dynamiczne łączenie teorii i praktyki, dlatego do uczestnictwa w projektowaniu programów studiów zapraszani są przedsiębiorcy, a w procesie kształcenia wykorzystywane są innowacyjne technologie i praktyczne formy zaliczeń i egzaminów
  • wsparcie przedstawicieli świata biznesu i ich obecność na uczelni na zajęciach, wykładach gościnnych i targach pracy
  • wprowadzenie do programu studiów zajęć i form kształcenia ukierunkowanych na rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia
  • bogata oferta działań dodatkowych wspierających studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy i funkcjonowania na nim: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, oferty stażu oraz praktyk krajowych i zagranicznych, a także specjalistyczne szkolenia
  • praktyczne i profesjonalne podejście do obsługi administracyjnej studentów, zaczerpnięte z rozwiązań biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form internetowych
  • uznanie studenta i jego potrzeb za punkt wyjścia do kształtowania oferty, programów studiów i sposobu obsługi, co przejawia się w otwartości na opinie studentów dotyczące uczelni oraz w ciągłym monitorowaniu losów absolwentów.

naukabiznesu.gif

Dlaczego WSB?

8 powodów dlaczego powinieneś wybrać studia w Wyższej Szkole Bankowej

bogata-oferta.jpgBogata oferta edukacyjna
Zaplanuj ścieżkę kariery z Wyższą  Szkołą Bankową. Możesz wybierać studia na 6 kierunkach na studiach I stopnia, kontynuować naukę na studiach II stopnia i rozwijać kompetencje na studiach podyplomowych.

praktyczna-wiedza.jpgPraktyczny program nauczania
Jako uczelnia biznesu stawiamy na praktykę. Programy nauczania konsultowane są z przedstawicielami poszczególnych branż, aby jak najlepiej odzwierciedlić realia gospodarcze. Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe podczas staży i praktyk, a uczelniane Biuro Karier organizuje dodatkowe szkolenia i warsztaty.

organizacja.jpgDobra organizacja
W Wyższej Szkole Bankowej cenimy Twój czas.  Zajęcia mają formę warsztatów i case studies, dzięki którym szybciej przyswoisz wiedzę. Platforma Moodle umożliwi Ci dostęp
do notatek i niezbędnych materiałów dydaktycznych on-line.

moodle-male.jpgNowoczesna
Innowacyjne rozwiązania w Wyższej Szkole Bankowej to nie tylko Extranet i Moodle, ale także Wi-Fi w budynkach Uczelni oraz kioski internetowe, dzięki którym w każdej
chwili możesz połączyć się z internetem.

godne-polecenia.jpgWiarygodna Uczelnia
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu to Uczelnia wyższa należąca do największego holdingu edukacyjnego w Polsce, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB-Akademia, który posiada swoje placówki w 11 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław.

kapital-na-studia.jpgTwój kapitał na studia
Studia w uczelni biznesu możesz potraktować jak inwestycję w swój rozwój zawodowy. W WSB dokładamy starań, aby poniesiony przez studentów koszt był jak najmniejszy. Dzięki
elastycznemu systemowi opłat sam decydujesz, kiedy i jak chcesz płacić za studia. Różnorodne stypendia pozwalają ograniczyć wydatki na czesne.

zagraniczny-dyplom.jpgDyplom zagranicznej uczelni
Uczelnia daje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu – WSB i  University of Abertay Dundee (Szkocja). Taki dyplom to Twój dodatkowy atut na rynku pracy.

Uznana Marka
Podejmując naukę w Wyższej Szkole Bankowej możesz liczyć na to, że dyplom ukończenia studiów będzie rozpoznawalny nie tylko przez pracodawców.  Bankowa to Uczelnia która co roku zajmuje jedne z najwyższych miejsc w rankingach. Jest nagradzana za jakość świadczonych usług. Ponadto aktywnie uczestnicząc w życiu gospodarczy regionu i kraju.
06.png

Aktualności i wydarzenia

Sprawdź aktualne promocje

Studia I stopnia

Promocja - studia I stopnia

Studia II stopnia

Promocja - studia II stopnia z podyplomowymi
Promocja - studia II stopnia bez podyplomowych

Studia podyplomowe

Promocja - studia podyplomowe